v1x wint Eureka cup.
Lees HIER meer...
Een avondje technasium met een koninklijk randje

Bron: Stad Amersfoort 29-01-2013 10:43

 

ZIELHORST - De aula van 't Hooghe Landt aan de Trompetstraat is maandagavond goed gevuld tijdens de tweede informatie-bijeenkomst voor het Technasium. De onderwijsstroom voor bètatechnisch georiënteerde leerlingen mag zich in een grote belangstelling verheugen. Voorafgaand aan de bijeenkomst kijken de leerlingen in spé en hun ouders via een groot videoscherm naar de aankondiging van de troonsafstand door Koningin Beatrix. Het geeft de bijeenkomst een koninklijk tintje.

door John Spijkerman

't Hooghe Landt is één van de vijf deelnemende scholen binnen het Technasiumnetwerk Midden Nederland. In 2005 zijn die vijf scholen begonnen met het Technasiumonderwijs. De belangstelling voor het Technasium is groot. Daarbij speelt ongetwijfeld een rol dat een groot tekort is aan technisch personeel. Een technische georiënteerde opleiding vergroot de kansen op een baan en vergemakkelijkt het doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs of de universiteit.
Rector Ben Stoelinga van 't Hooghe Landt vertelt dat er in het eerste jaar tachtig leerlingen zijn die de Technasiumstroom volgen. De onderwijsvorm wordt aangeboden op zowel Havo als Vwo-niveau. ,,We zijn er zes jaar geleden mee begonnen. In totaal hebben we nu zo'n 150 leerlingen die het Technasium volgen. Voor volgend jaar verwachten we honderd leerlingen.'' Met nadruk wordt ook meisjes aangeraden zich voor het Technasium in te schrijven. ,,Ik vind het leuk dat er vanavond ook zoveel meiden zijn die enthousiast zijn.'' Stoelinga geeft aan dat Technasium niet alleen maar met techniek te maken heeft. ,,Het gaat ook over medicijnen, voeding, zorg en welzijn.''
Naast de verplichte vakken krijgen Technasiumleerlingen ook Onderzoek&Ontwerpen (O&O) als eindexamenvak. Ze moeten daarvoor echte opdrachten van bedrijven uitwerken. Ze leren samenwerken, plannen en organiseren, producten ontwerpen, problemen oplossen, doorzetten, zelfstandig werken, informatie verzamelen en presteren. Al hun verrichtingen worden vastgelegd in een portfolio. Het Technasium werkt samen met bedrijven als Ikea, Het Meander ziekenhuis. Dierenpark Amersfoort, Arcadis, RoyalHaskoning en de gemeente Amersfoort. Tijdens hun opleiding maken ze zo'n twintig opdrachten en komen op deze manier in contact met twintig bedrijven. Aan het einde van hun Havo of Vwo-opleiding moeten de leerlingen een meesterproef afleggen en krijgen ze een certificaat.
Tamara Bos (16) zit Vwo-5. Zij zit op het Technasium en vertelt de variatie binnen het vak O&O erg leuk te vinden. ,,En je leert veel verschillende beroepen kennen en vaardigheden opbouwen, zoals plannen en organiseren. Het is leuk om zelf je eigen project te creëren en naar een bedrijf toe te gaan dat bij je past. Je hebt een voorsprong op andere leerlingen bij een vervolgstudie.''
Drie leerlingen uit de derde klas hebben in opdracht van de firma Van Gansewinkel een manier bedacht om de kledinginzameling beter te laten verlopen waardoor er minder textiel wordt weggegooid in kliko's. Ze hebben een statiegeldsysteem bedacht met een chip in de kleding die aangeeft welke grondstoffen er zijn gebruikt en hoe schadelijk die zijn voor het milieu. De kleding kan worden ingeleverd bij een inzamelautomaat die kan worden geplaatst in een supermarkt. Leerlingen uit de eerste klas hebben in opdracht van Dierenpark Amersfoort een nieuw verblijf ontworpen voor de Siamang apen. Voor het bedenken van een ontwerp werd uitgegaan van een programma van eisen. Tijdens de informatie-avond presenteren zij hun ontwerpen aan de de leerlingen in spé en aan hun ouders.
,,Ik ben wel een beetje jaloers op de kinderen van nu'', zegt een moeder die met haar dochter de informatieavond heeft bezocht aan het eind van de avond tegen rector Stoelinga. Hij herkent het enthousiasme. ,,Ouders zeggen vaak 'ik zou zelf ook graag naar zo'n opleiding willen'.''

Het Technasiumconcept is bedacht door het Groningse lerarenechtpaar Judith Lechner en Boris Wanders, circa acht jaar geleden. Na een start op vijf scholen in de regio Groningen heeft deze onderwijsstroom zich over bijna heel Nederland verspreid. Ruim 75 scholen zijn bij de Stichting Technasium aangesloten.

Hoogwaardige Bèta-opleiding op 't Hooghe Landt

Bron: Vathorst.nu, 24 januari 2013

 

't Hooghe Landt biedt als enige school in regio Amersfoort een hoogwaardige Bèta-opleiding aan voor vwo- en havoleerlingen. Leerlingen behalen namelijk niet alleen hun schooldiploma, zij krijgen ook een diploma van het Technasium. Rector Ben Stoelinga vertelt er meer over.

 

Stichting Technasium is in 2003 in Gronin­gen opgericht. Sindsdien hebben ruim 75 scholen zich bij de stichting aangesloten, verspreid over het land. Deze scholen werken allemaal met de Technasium­formule, waarbij leerlingen op een levensechte manier uitgedaagd worden om vraagstukken uit de bèta-beroepenwereld op te lossen.

Ben is er erg enthousiast over. ‘Tijdens hun schoolcarrière volgen de leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen. In deze uren gaan zij aan de slag met echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Ze moeten zelf opdrachten binnenhalen, onderzoeken uitvoeren, een ontwerp maken en het resultaat presenteren aan de opdrachtgever.’

’T Hooghe Landt werkt samen met het regionale bedrijfsleven, universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Leerlingen worden dus niet alleen begeleid door de eigen docenten, maar ook door begeleiders uit het bedrijfsleven en docenten van de hogere scholen. ‘Wat de leerlingen daar allemaal van leren is ongekend, van vraagstukken die echt leven in de wereld tot werkervaring en kennis van onderzoek.’

Naast de bèta ervaring worden de leerlingen ook geschoold in vaardigheden zoals presenteren en onderhandelen. ‘Ze volgen ook lessen uit onze Kunst en Cultuurroute. Door ze kennis te laten maken met drama en uitingen prikkelen we de creativiteit. Want we willen uiteindelijk nieuwsgierige, goed onderlegde en sociaalvaardige onderzoekers en ontwerpers afleveren.’

Dat dit lukt, blijkt wel uit onderzoek. Niet alleen is de schoolinspectie zeer tevreden (en kreeg deze school een dikke 8 in de Volkskrant voor haar kwaliteit), ook is er veel vraag naar deze studenten. ‘Er is veel vraag naar bèta-studenten. Onze leerlingen hebben al praktijkervaring en komen ook nog eens met twee diploma’s op de proppen, dat geeft een geweldig toekomstperspectief.’

Is deze opleiding ook iets voor jou? Heb je een havo-vwo instroomadvies en ben je nieuwsgierig, bètagericht, creatief en wil je graag op een andere manier leren? Dan is ’t Hooghe Landt iets voor jou. Kom naar de inloopavonden op 12 en 13 februari vanaf 19.00 uur op de trompetstraat 1in Amersfoort.

 

 

Lu van Albada krijgt MC-prijs

Afgelopen vrijdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Meridiaan College heeft onze collega Lu van Albada de MC- prijs ontvangen voor zijn grote inzet en verdiensten voor het Technasium !

" Lu is een gedreven betadocent, die geijverd heeft voor het introduceren van het Technasium op 't Hooghe Landt. Dat heeft geleid tot de invoering in 2006 op Vwo en in 2010 op Havo. Dankzij zijn grote netwerk is hij er in geslaagd veel contacten tot stand te brengen tussen de school en opdrachtgevers uit de overheid en het regionaal en landelijk bedrijfsleven, varierend van Dierenpark Amersfoort tot Remia in den Dolder en van Ikea in Amersfoort tot zwembad de Tongelreep in Eindhoven. Door zijn lidmaatschap van de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB) heeft hij een regionaal netwerk opgebouwd dat ten goede komt aan "zijn" Technasium. Ook binnen het netwerk van de Technasiumscholen is Lu een gewaardeerd en gerespecteerd collega.

Door het laten deelnemen van onze leerlingen aan diverse landelijke competities heeft Lu ook nationaal onze school op de kaart gezet. De laatste jaren is hij ook actief bij het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de twee vakken NLT en O&O meer te laten integreren. Hij heeft een aantal medestanders gevonden in het land. Verder is hij recent ook nog actief geweest op differentiatiegebied. Hij heeft in het netwerk van het Junior College Utrecht deelgenomen aan een cursus die tot doel had excellentie te bevorderen"