Maar wat is een Technasium?
Het Technasium is een stroom binnen de bestaande school, waarvoor leerlingen kunnen kiezen. Het technasium koppelt denken aan doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Kennis construeren naast kennis consumeren. Via het vak Onderzoek en Ontwerpen worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die in een vervolgloopbaan nodig zijn, maar wordt tevens een uitdagende, motiverende manier van onderwijs aangeboden.

Inhoud en doel
Het vak Ontwerpen en Onderzoeken staat centraal. Leerlingen krijgen voor dit vak opdrachten in projectvorm. Die opdrachten zijn altijd 'echt': gebaseerd op werkelijke vraagstukken of problemen bij bedrijven. Zij zijn ook gekoppeld aan een beroep. Zowel het bedrijf als de beroepsbeoefenaar zijn actief betrokken bij het opstellen en verstrekken van de opdracht en bij de beoordeling.
De leerlingen werken in kleine groepen intensief aan het project: gemiddeld 4 uur per week enkele weken achter elkaar, uitmondend in een presentatie aan de opdrachtgever.
De leerlingen verwerven bij elk project kennis en een aantal beroepscompetenties en vaardigheden die duidelijk vakoverstijgend zijn. Uiteraard zal hierin een opbouw over de jaren worden aangebracht.

Voor wie en wanneer?
Op ‘t Hooghe Landt zijn er 3 projecten voor brugklassers. Leerlingen die van de leerkracht van de basisschool een Vwo-advies of Havo-advies hebben gekregen, kunnen hieraan deelnemen. In de daarop volgende leerjaren krijgen de Vwo & havo-leerlingen die voor het Technasium kiezen, vier projecten per jaar. Het vak Ontwerpen & Onderzoeken houdt gedurende het hele schooltraject zijn naam en functie, maar verandert van inhoud en complexiteit. In de Tweede Fase zal het een Profielkeuzevak worden. Het is door de minister goedgekeurd als eindexamenvak, maar alleen bij Technasia.
Gezien de tijdsinvestering zullen de leerlingen de rest van het onderwijsprogramma, dat intact blijft, deels versneld volgen.

Wie gaan het geven?
Het Technasiumteam bestaat uit verschillende enthousiaste docenten. De docenten volgen ieder jaar scholing voor het vak O&O. De docent is begeleider: leerlingen worden gestimuleerd met elkaar het gemaakte plan van aanpak uit te voeren. Hij/zij begeleidt het proces.
De school heeft ook een technator. Deze heeft de taak om het Technasium te coördineren, verder vorm te geven en uit te bouwen.

Werkplaats
Wil je als leerling het vak Onderzoeken & Ontwerpen goed kunnen doen, dan heb je een goed ingerichte werkplaats nodig. Het schoollab en de Natuur & Technieklokalen zijn goed ingericht. Tevens zijn we bezig met een nieuwe ruimte speciaal voor het vak Onderzoek en Ontwerpen.

Netwerk
Behalve bij het Landelijk Platform van Technasia zijn wij ook aangesloten bij het regionaal platform Midden-Nederland. In dit laatste netwerk werken wij samen met Technasium-scholen uit Utrecht, Ede, Duiven en Cuijk.
Omdat het Technasium past in een groter kader, namelijk het versterken van het bètaonderwijs, zijn wij ook aangesloten bij twee andere landelijke programma’s : het Universumprogramma en Jet-Net.