Centraal Bureau/College van Bestuur

Voorzitter College van Bestuur 0,8 fte, m.i.v. 1 januari 2018
salarisschaal B3 conform CAO Bestuurders VO
Wij nodigen je van harte uit om te solliciteren op basis van het functieprofiel
Informatie over de koers van het Meridiaan College in de periode 2017-2021 staat in het strategisch beleidsplan
De uiterlijke reactietermijn is 20 augustus 2017.
Verdere informatie over het tijdpad en de procedure


't Hooghe Landt

Docent Nederlands ca.0,73 fte, 2e graads vervanging wegens ziekte
Sluitingsdatum 18 augustus 2017
Docent Nederlands ca. 0,55 fte, 2e graads vervanging wegens ziekte
Sluitingsdatum 18 augustus 2017


Het Nieuwe Eemland

Docent Aardrijkskunde 0,6 fte m.i.v. 1 november 2017

1e graads, LD behoort tot de mogelijkheden

Sluitingsdatum 16 augustus 2017
Docent Science ca. 0,8 fte m.i.v. 1 november 2017
2e graads, reguliere uren, LC behoort tot de mogelijkheden
Sluitingsdatum 16 augustus 2017


Het Element, locatie Hooglandseweg Noord

Instructeur Kok 0,7 fte, schaal 8, i.v.m. ziektevervanging m.i.v. 1-09-2017


Mavo Muurhuizen

Remedial Teacher 0,35 fte, schaal 10, m.i.v. het nieuwe schooljaar, vervangingsaanstelling
Sluitingsdatum vrijdag 23 juni 2017