Vakcollege Zorg & Welzijn


In augustus is er weer een lichting 1e jaars leerlingen gestart op het Vakcollege Amersfoort, in de afdeling Zorg & Welzijn.

Leerlingen zijn heel enthousiast en gaan vooral lekker aan de slag op de werkplekken. De opdrachten voor de leerlingen zijn competentiegericht. De leerlingen leren een opdracht praktisch uit te voeren, maar leren daarbij wel de bijbehorende theorie en welke houding (veelal ten opzichte van klanten) van hen verwacht wordt.

De theorie leren ze tijdens de algemene vakken. Daarbij is biologie (Mens en Natuur) natuurlijk belangrijk, omdat de leerlingen veel over het menselijk lichaam moeten weten. Ook andere theorievakken zijn belangrijk om het examen uiteindelijk te kunnen halen. 

Tijdens de lessen Vakmanschap Zorg en Welzijn komen leerlingen op alle werkplekken: van kapsalon tot keuken tot ziekenkamer. Zo krijgen ze een breed beeld van wat Zorg & Welzijn te bieden heeft.

Daarnaast gaan leerlingen stages lopen en komen er gastdocenten op school om een realistisch beeld van de werkelijkheid te ontwikkelen.

Omdat leerlingen al in het 1e jaar starten met Zorg & Welzijn, is er de mogelijkheid om voor dit vak al in het derde jaar al examen te doen en dit vak af te sluiten.

Op deze manier vindt er een versnelling van de opleiding plaats, want in leerjaar 4 kan de vervolgopleiding voor het beroepsgerichte vak al gestart worden. De leerlingen gaan dus in het 4eleerjaar al een dag naar het MBO. Deze samenwerking is uniek in Nederland en het is leuk om te zien dat veel leerlingen in ons 4e leerjaar al het 1e leerjaar niveau 2 van het MBO doen! Ze gaan nog drie dagen naar het Vakcollege, een dag naar het MBO en ze lopen ook nog een dag stage. 

Zorg & Welzijn is een opleiding die te maken heeft met mensen; contacten met mensen.

Vind jij het leuk om met mensen om te gaan? Dan is Zorg & Welzijn iets voor jou!