Organisatie

 

Het Vakcollege Amersfoort is een school voor de VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (BL & KL). De school biedt ook een Gemengde leerweg aan. (GL)

 

De directie van het Vakcollege Amersfoort bestaat uit de directeur (dhr. K. Janssen) en twee afdelingsleiders (dhr. Askamp & dhr. van Duivenvoorde)

 

Op het Vakcollege Amersfoort zitten 500 leerlingen in vier verschillende afdelingen, te weten:

- Horeca, Bakkerij en Recreatie

- Economie en Ondernemen

- Techniek (BWI, PIE, M&T)

- Zorg en Welzijn

 

De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleiders en voor de onderwijskundige ontwikkeling van het beroepsvak en de aansluiting met het MBO door een projectleider. 

De afdelingen verschillen qua leerlingaantal van elkaar (100-190 leerlingen).

Iedere afdeling heeft een vaste groep docenten die de leerlingen gedurende vier jaar begeleiden. Zij komen wekelijks bij elkaar voor de onderwijsontwikkeling en op donderdag is de leerlingbespreking. In de leerlingbespreking worden vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen in de verschillende klassen besproken.

 

Het Vakcollege Amersfoort werkt met vier periodes in een schooljaar. Iedere periode bestaat uit 10 weken. De 10de week noemen wij portfolioweek. In deze week staat het onderwijs even stil. Samen met de leerlingen ondernemen wij tal van activiteiten, zowel binnen als buiten school. Op de donderdag is het portfoliodag. Leerlingen voeren dan hun portfoliogesprek.

Het portfoliogesprek is een gesprek van 30 minuten waarin de leerling vertelt over zijn haar vorderingen op zowel cijfermatig als sociaal gebied. Tijdens het portfoliogesprek wordt ook het rapport besproken.