Vakken

Vroeger stonden op het lesrooster alleen maar vakken. Tegenwoordig krijg je steeds vaker te maken met leergebieden en projecten. Daar wordt het leren een stuk leuker van! Je vindt bij ons op het rooster bijvoorbeeld:

- Mens en Maatschappij;
- Mens en Natuur (biologie en verzorging);
- Nastech (was vroeger: natuurkunde, scheikunde, techniek);
- Techniek en Vakmanschap (technische en creatieve vaardigheden);
- Sport en Beweging;
- Engels;
- Nederlands;
- Wiskunde;
- Beeldende Vorming (tekenen en handvaardigheid);
- CKV (bovenbouw)
- Muziek;
- Drama;
- en in leerjaar 2 ook: Duits.

Met deze manier van leren, gaan we thema’s als een compleet onderwerp behandelen. Een voorbeeld. In het leergebied Mens en Maatschappij bestuderen we het thema ‘Arm en rijk’. We kijken naar ‘Waar wonen arme en rijke mensen?’ (aardrijkskunde) ‘Hoe is dat zo ontstaan?’ (geschiedenis) ’Welk werk doet een arm en een rijk iemand?’ (economie).