Dhr. P.Gaillard

Mijn functie is LOB functionaris. In het verleden werd dit decaan genoemd en nog komt die naam nog wel eens voor. Wat houdt LOB-functionaris ( Loopbaan- Oriëntatie- Begeleiding ) nu precies in ?

Deze functionaris is verantwoordelijk voor de keuze van leerlingen en bewaakt samen met mentoren en vakdocenten het proces van kiezen.

Verder houdt de LOB- functionaris de uitval en wisselingen van leerlingen in het MBO in de gaten.

Als ouders of leerlingen vragen hebben over het vervolgonderwijs dan ben ik in lokaal 103 te vinden.