Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft als kerntaak het integraal toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de uitvoering van dit beleid in de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht vervult tevens het werkgeverschap van het College van Bestuur en staat het College met raad en advies terzijde.

De Raad van Toezicht is te bereiken per brief, t.a.v. Mevrouw A. Inden-van Dijck, Postbus 637 3800 AP Amersfoort.

Mevrouw A.Inden-van Dijck (voorzitter)

 Mevrouw J. Kerkhoven

 De heer J-E van Driel

 De heer M. Fränzel

 De heer R. Sänger