Centraal bureau
Het centraal bureau van het Meridiaan College is verantwoordelijk voor het:
  • Voorbereiden en ondersteunen financieel beleid.
  • Financieel beheer.
  • Voorbereiden en ondersteunen personeelsbeleid.
  • Personeel beheer (rechtspositie en salarissen).
  • Voorbereiden en ondersteunen ICT beleid.
  • Beheer ICT netwerken en support.
  • Voorbereiden en ondersteunen facilitair beleid (gebouwen, inkoop goederen en diensten).
  • Facilitair beheer (Meridiaanbrede contracten).
  • Ondersteuning uitvoering PR en communicatie.
  • Secretariële ondersteuning van het College van Bestuur.

 
Er kan contact worden opgenomen met het centraal bureau via contactgegevens van het Meridiaan College.