Samenwerking in Het Element
Het Element is ontstaan uit een samenwerking tussen het Meridiaan College en de Meerwegen Scholengroep. Beide scholengemeenschappen hebben hun basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in een samenwerkingsverband ondergebracht als ware het één school, nu nog op twee locaties, de Hooglandseweg-Noord en de Kaliumweg, maar in de toekomt op één locatie.
Doel van deze samenwerking is het creëren van een gezamenlijke, krachtige en duurzame beroepsopleiding VMBO in Amersfoort.
Het Element heeft een uitgebreid begeleidingssysteem waarin persoonlijke aandacht en begeleiding op maat centraal staan. Het Element heeft met het vervolgonderwijs, de plaatselijke ROC’s, afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen.
Zie verder de website van Het Element, een school waar talent en passie samenkomen.