Zorg

 

Leerlingbegeleiding
Mevrouw E. Jansen is onze leerlingbegeleider.  Zij begeleidt leerlingen die problemen hebben. De problemen kunnen o.a. zijn faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld, vriendschap sluiten en onderhouden, problemen in de thuissituatie. In een aantal individuele gesprekken zal de leerlingbegeleider de leerling ondersteunen. Ook is het mogelijk dat de leerling mee doet aan een korte sociale vaardigheids- of faalangsttraining. De leerlingbegeleider overlegt in sommige gevallen met het Zorg Advies Team (ZAT) waarin externe deskundigen zitting hebben. Leerlingen kunnen op eigen initiatief een afspraak maken of op advies van hun mentor.

Brochure LWOO mei 2010 Mavo Muurhuizen
Brochure LWOO 2013 Samenwerkingsverband Eemland

I-uren
Elke ochtend, behalve dinsdag, kan een leerling van 08.00 - 09.00 uur naar een i-uur  (informatie-uur). Een leerling kan dan naar een docent naar keuze om daar (extra) uitleg te vragen. Bij het maken van het i-urenrooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheid voor de leerling om alle dagen een i-uur in een bepaald vak te volgen. Als de eigen docent er niet is, is er in het algemeen wel een andere docent aanwezig van dezelfde vaksectie.
Op dinsdag zijn er geen i-uren omdat op dinsdag alle leerlingen om half 3 uit zijn. Dit in verband met de werkmiddag van alle docenten op die middag.
Om leerlingen maximaal de gelegenheid te geven een i-uur te bezoeken, beginnen de eerste lessen op het normale lesrooster om 09.15 uur.
Voor leerlingen met een LWOO-indicatie zijn nog eens speciale LWOO i-uren.

Herkansing
Uitgaande van onze onderwijsfilosofie, die er op gericht is de individuele leerling zolang en zoveel mogelijk kansen te bieden, is een systeem van herkansingen een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Herkansingen bieden namelijk mogelijkheden om:
• differentiërend in de klas te kunnen optreden
• het selectiesysteem voor de leerlingen minder bedreigend te maken
• de faalangstige leerling te leren met die angst om te gaan
• de motivatie te bevorderen
• leerlingen individueel te begeleiden
• vergissingen, door de leerlingen gemaakt, te herstellen.

Herkansingen worden afgenomen in speciaal daarvoor ingestelde herkansingsuren. In klas 1 en 2 is het verplicht alle onvoldoendes voor repetities te herkansen (en daarvoor een i-uur te volgen). In klas 3 en 4 hebben leerlingen de mogelijkheid per vak minstens 1 repetitie per periode te herkansen (vastgelegd in het PTA).

Herkansingsuren voor de onderbouw zijn:
• maandag het 8e en 9e uur
• dinsdag om 14.45 uur

De leerlingen dienen van tevoren aan de vakdocent kenbaar te maken wanneer ze willen herkansen.

Mediaplein
Het mediaplein is een plek in de school waar leerlingen onder toezicht opdrachten voor school kunnen uitwerken. Ze kunnen hier gebruik maken van vaste computers en een aantal laptops. Bij uitzondering kan een laptop worden geleend, indien een leerling door omstandigheden geen laptop bij zich heeft.

Leerlingen kunnen hier werken tijdens de i-uren, tussenuren en na school.
Tijdens de lessen wordt het mediaplein ook gebruikt door vakdocenten om leerlingen klassikaal opdrachten te laten uitvoeren.
Het plein wordt bemand door onze vaste medewerker Peter Ouwerkerk, met ondersteuning van een vrijwilliger.  

Huiswerkbegeleiding
De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door: StudieZo! met docenten van onze school.
Informatie en aanmeldingen vindt u op de website http://www.studiezo.info/
De huiswerkbegeleiding is 4 middagen in de week:
ma,woe,do: 15.30 – 17.30 uur
di: 14.30-16.30 uur.

Locatie: Mavo Muurhuizen