Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen op MAVO Muurhuizen zijn mevrouw C. Zeelenberg en mevrouw L. van Steenoven. Ze werken volgens de Klachtenregeling zoals deze is vastgelegd voor het Meridiaan College. Zij zijn zowel op school als thuis te bereiken. Hun e-mailadressen zijn:

c.zeelenberg@mavomuurhuizen.nl

l.van.steenoven@mavomuurhuizen.nl