De gezonde schoolkantine op de Mavo Muurhuizen 2016

 

Onze Visie
Op de Mavo Muurhuizen willen wij graag een gezonde leefomgeving zijn waarin wij een bijdrage geven aan gezonde voeding, gezond leven en aan veiligheid. Wij besteden aandacht aan educatie, een gezonde omgeving en sportactiviteiten. Verder willen we ook een veilige omgeving zijn waarin leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar omgaan.

Educatie
In de schoolregels staat omschreven hoe wij een veilige schoolomgeving zijn met duidelijke regels en afspraken. De school en schoolplein zijn rookvrij en we zijn een alcoholvrije school. Er is een verbod op grootverpakkingen, energiedrankjes en frituurproducten van buiten de school. In de verzorgingslessen ,lessen biologie en lessen zorg en welzijn wordt jaarlijks aandacht aan een gezonde levensstijl besteed. In de mentorlessen wordt regelmatig stil gestaan bij de gevaren van alcohol en drugsgebruik en informatie hierover vertrekt. De ouderraad verzorgt ieder jaar een thema avond over dit onderwerp. In leerjaar 4 maken leerlingen kennis met vele sporten om zich zo een beeld te vormen van welke vorm van beweging bij hen past. Het streven is om een sportoriëntatie  in de tweede klas vorm te geven. Leerlingen stoppen vaak na de brugklas met actief sporten.

Omgeving

  • De schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum. 
  • Er is een vrij toegankelijk watertappunt in de kantine en duurzame flesjes kunnen voor een bedrag aan geschaft worden. De flesjes zijn van hard pvc.
  • De gezonde kantine probeert d.m.v. promotiehapjes leerlingen kennis te laten maken met gezonde artikelen en brengt ouders hiervan op de hoogte.
  • De prijzen van de gezonde artikelen zijn tegen kostprijs. De overheadkosten  van de kantine worden door de school gedragen
  • Het aanbod van de kantine en de automaten wordt middels een kantine scan jaarlijks getoetst.
  • Leerlingen en ouderraad  worden betrokken bij het aanbod van de kantine
  • Het aanbod van de kantine is hallal.


 

 Signalering

  • De school doet tweejaarlijks mee aan het onderzoek Schoolkracht van de GGD en de periodieke onderzoeken door de GGD.
  • We nemen deel aan het onderzoek van de Vrije Universiteit naar het eetgedrag en het rookgedrag van leerlingen.
  • We nemen tweejaarlijks een veiligheidsmonitor af.