Vwo 6

Dit jaar moet je kiezen. Inmiddels heb je je kunnen oriënteren en verdiepen en daar kun je natuurlijk mee verder gaan. Hieronder staat een aantal aandachtspunten.

- Maak een top 3, bezoek open dagen en meeloopdagen, ga proefstuderen en praat met mensen.

- Mocht de osb-activiteit onder schooltijd vallen, moet je een mail sturen aan de absentieregistratie met het verzoek om hiervoor verlof te krijgen. In de mail wordt vermeld naar welke activiteit je wilt gaan doen, waar het is en wanneer het is. In de cc staan je ouders, de teamleider en de decaan. Je maakt een verslag van de activiteit en deze kun je uploaden in Qompas. Als algemene regel geldt dat je voor elk besteed dagdeel 4 slu's ontvangt. Klik op OSB-formulier om het formulier te downloaden.

Als je zelf nog activiteiten hebt bedacht die je op zou willen voeren voor het toekomstdossier, kun je dat aan je mentor of decaan doorgeven. Hij/zij bepaalt of de activiteit inderdaad wordt toegevoegd en hoeveel slu het oplevert. Er is nog veel meer mogelijk!!! Doe vooral dingen die jou iets opleveren.

- De studiekeuzespecial van de VvSL kun je hier downloaden. Je kunt hierin allerlei interessante informatie vinden over onder andere studeren, nieuwe regels rondom het aanmelden en verdwijnen van de loting.

- Dit jaar wordt de beroepenmarkt op het Corderius College wederom herhaald. Deze beroepenmarkt wordt inmiddels al een aantal jaren georganiseerd met groot succes en zal daarom opnieuw worden georganiseerd. Speciaal bedoeld voor leerlingen uit Vwo 5 en Vwo 6. De beroepenmarkt wordt georganiseerd op dinsdag 30 januari 2018. Informatie volgt.

- Voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen gaan doen, organiseren we samen met September Advies een studiekeuzetraining. September Advies is een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van scholieren bij het maken van een studiekeuze. Allereerst doen zij dit door middel van een klassikale Studiekeuze-training (van 1 dagdeel in groepjes van 8  tot 15 leerlingen), waarin het vergroten van zelfkennis centraal staat. Tijdens de training ontdekt de leerling wat bij hem/haar past en leert hij/zij om opleidingen kritisch te bekijken. Daarna volgen er 2 of 3 individuele gesprekken met de coaches van September. In de tweede schoolweek wordt er een mail aan de leerlingen en ouders gestuurd met informatie over de training. Voor meer info; klik hier.

- Wanneer je nog niet weet wat te kiezen, kun je een oriëntatiejaar/tussenjaar in lassen. Deze heb je in vele vormen bijvoorbeeld bij de UVA www.orientatiejaar.nl of de Vrije Hogeschool.

- Sommige leerlingen kiezen voor een jaar reizen of studeren in het buitenland,  bijvoorbeeld aan de Europese Academie waar je kunt studeren en gelijktijdig Engels of Spaans kunt leren: http://www.europeesplatform.nl/ Voor veel meer mogelijkheden rond het buitenland zie de lijst met links buitenland.

- Doe je mee aan een decentrale selectie van een opleiding, geef je dan voor half januari 2018 op (bijvoorbeeld geneeskunde in A'dam of R'dam). Klik hier voor meer informatie over alles over "loting". Denk ook aan het op tijd  inleveren van de portfolio’s.

- De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat stelt dat iedereen zich voor 1 mei 2018 moet hebben aangemeld voor de studie. Wanneer er geen selectieprocedure voor toelating is, moet de leerling verplicht deelnemen aan een matching. Teveel studenten stoppen met hun studie in het eerste jaar. Dat komt vooral omdat de studie niet voldoet aan de verwachtingen die ze hadden. Het beeld dat de student heeft van de studie blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid. Door deel te nemen aan matchingsactiviteiten krijg je een reëel beeld van de studie. Een matchingsprocedure is geen loting of decentrale selectie en is ook niet bindend. (Voor sommige studies met decentrale selectie is er ook geen matchingsactiviteit, omdat er al selectie en onderzoek naar motivatie in de selectieprocedure zit.). De aard van de matching activiteiten kan per studie en universiteit verschillen. Kijk daarom goed op de website van de studie van je keuze. Bedenk ook dat je in een bepaalde periode beschikbaar moet zijn voor de gesprekken die bij de matching horen. Deelname aan de matchingprocedure is verplicht! Aanmelden voor de studie doe je bij studielink: www.studielink.nl.  Voor je inschrijving heb je een digiD nodig. Aanvragen doe je op www.digiD.nl. Voor meer informatie hoe je aan te melden bij studielink kun je hier informatie downloaden. Op de site van Duo kun je ook alles vinden over de aanmelding voor een studie, aanvraag van "studiefinanciering" enz. 

- Als je je studiekeuze hebt gemaakt voor een vervolgopleiding en je hebt voldoende slu's bij elkaar, maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak voor een eindgesprek (zie formulier eindgesprek osb).  Het eindgesprek moet voor 1 mei 2018 hebben plaatsgevonden. Het eindgesprek voer je met je mentor.

- Een statusverklaring beschrijft de waarde van een Nederlandse opleiding in het voortgezet onderwijs. Een scholier kan een statusverklaring aanvragen of downloaden wanneer hij/zij een Nederlands diploma wil gebruiken voor opleiding of werk in het buitenland. Op de website van europass.nl zijn gratis statusverklaringen in het Nederlands en Engels verkrijgbaar voor vmbo, havo en vwo. Voor deze opleidingen is ook de inschaling in het NLQF weergegeven, evenals het bijbehorende EQF-niveau. De statusverklaring is verkrijgbaar via www.europass.nl. Er bestaat ook een uitgebreide variant van de statusverklaring. De uitgebreide statusverklaring is op naam gesteld, er staat in welk diploma is behaald en in welke vakken examen is gedaan. Deze moet worden aangevraagd bij DUO.

- De Keuzegids is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De Keuzegids kan een goede hulp zijn voor iedereen die een vervolgopleiding kiest of een hulp die bij die keuze kan helpen. Er is informatie te vinden over onder andere opleidingen, een vergelijk van opleidingen per vakgebied, de kwaliteit van het onderwijs, baankansen en startsalarissen. Alle leerlingen hebben via een vaste computer op school direct toegang tot de site.

- Er worden door het jaar heen door universiteiten allerlei examentrainingen aangeboden. Je vindt hier een lijst van een aantal universiteiten die het aanbieden. Ook zijn er onder andere huiswerkinstituten en particulieren die het aanbieden. Daar heb ik geen lijst van, omdat ik geen zicht heb op de kwaliteit ervan. 

- Je mentor is degene die je in eerste instantie zal begeleiden bij je studiekeuze. Wanneer jullie samen tegen zaken aanlopen waar je meer begeleiding bij zou willen hebben, kom je bij de decaan. 

De decaan vwo,

Henk Heerdink