Vwo 4

Nu je het profiel hebt gekozen, is het tijd om je te gaan bezighouden met het oriënteren op een vervolgstudie. Op school ga je de komende 3 jaar (Vwo 4 t/m Vwo 6) in totaal 80 slu's besteden aan "Oriëntatie op het Vervolgonderwijs" (OV), of: "Oriëntatie op Studie en Beroep" (OSB),of: "Loopbaanoriëntatie" (LOB). De afronding van OSB gebeurt volgens de richtlijnen in het PTA.

In Vwo 4 en Vwo 5 ga je je breed oriënteren met uiteindelijk een top 5 van studies. In Vwo 5 ga je vervolgens meer de diepte in door te gaan kijken op open dagen, meeloopdagen enz. Aan het eind van Vwo 5 schrijf je een balansverslag. In Vwo 6 moet je dan uiteindelijk tot een keuze komen. Je hebt dan een afrondend gesprek met mentor, waarin je activiteiten besproken en beoordeeld worden. Als alle punten binnen zijn en het verslag voldoende is, ben je klaar en weet je duidelijk wat je wel en niet wilt gaan doen. Het is van groot belang dat je dit afrondende gesprek voor het einde van de schoolonderzoeksperiode kunt houden. Als het niet is afgerond, kun je niet aan het CE deelnemen (zie PTA). Natuurlijk kun je ook in Vwo 4 al open dagen bezoeken!!

Een deel van de 80 slu’s worden door de decaan ingevuld (40 slu’s), de rest moet je zelf invullen (40 slu’s). In het boekje "Naar keuze" kun je precies vinden wat je allemaal kunt doen. Dit jaar zou je bijvooorbeeld een open dag kunnen bezoeken.

Mocht de osb-activiteit onder schooltijd vallen, moet je een mail sturen aan de absentieregistratie met het verzoek om hiervoor verlof te krijgen. In de mail wordt vermeld naar welke activiteit je wilt gaan doen, waar het is en wanneer het is. In de cc staan je ouders, de teamleider en de decaan. Je maakt een verslag van de activiteit en deze kun je uploaden in Qompas. We beginnen in vwo5 met Qompas dus dan kun je ze ook uploaden.

Als algemene regel geldt dat je voor elk besteed dagdeel 4 slu's ontvangt. Klik op OSB-formulier om het formulier te downloaden.

Klik hier voor de open dagen kalender.

Als je zelf nog activiteiten hebt bedacht die je op zou willen voeren voor het toekomstdossier, kun je dat aan je mentor of decaan doorgeven. Hij/zij bepaalt of de activiteit inderdaad wordt toegevoegd en hoeveel slu het oplevert. Er is nog veel meer mogelijk!!! Doe vooral dingen die jou iets opleveren.

De studiekeuzespecial van de VvSL kun je hier downloaden. Je kunt hierin allerlei interessante informatie vinden over onder andere studeren, nieuwe regels rondom het aanmelden en verdwijnen van de loting.

De Keuzegids is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De Keuzegids kan een goede hulp zijn voor iedereen die een vervolgopleiding kiest of een hulp die bij die  keuze kan helpen. Er is informatie te vinden over onder andere opleidingen, een vergelijk van opleidingen per vakgebied, de kwaliteit van het onderwijs, baankansen en startsalarissen. Alle leerlingen hebben via een vaste computer op school direct toegang tot de site.

Je mentor is degene die je in eerste instantie zal begeleiden bij je studiekeuze. Wanneer jullie samen tegen zaken aanlopen waar je meer begeleiding bij zou willen hebben, kom je bij de decaan.

de decaan vwo,

Henk Heerdink