Vwo 3 en gymnasium 3
Voor de keuzebegeleiding en de samenstelling van een vakkenpakket in de derde leerjaar zorgt de decaan. Centraal in de aanpak van de decaan staat het streven de leerling zich bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden en interesses.

We beginnen het jaar met een algemene ouderavond in september. De nadruk ligt daar vooral op de kennismaking met de mentor. Ter introductie heb ik een korte presentatie gemaakt: deze presentatie kunt u hier vinden.

Rond de herfstvakantie gaan we beginnen met het profielkeuzetraject dat uiteindelijk in maart moet leiden tot een definitieve profielkeuze. We gebruiken de methode van "Qompas" voor de profielkeuze. Door middel van allerlei opdrachten, die onder andere tijdens de mentorles worden doorgenomen, probeert de mentor de leerling bewust te maken van zijn/haar interesses, capaciteiten etc., die dan vervolgens aan een te kiezen profiel worden gekoppeld.

Verder wordt er uiteraard dieper ingegaan op de opleidingen -en beroepenwereld.  Een groot gedeelte van deze methode is digitaal en kan dus ook door de leerling thuis worden gedaan. In totaal werkt de leerling ongeveer 5 lessen aan Qompas. U kunt een powerpointpresentatie van Qompas Profielkeuze bekijken door hier te klikken.

Halverwege november krijgen de ouders via de mail een introductiebrief en deze is direct de start van het traject. In de brief staat onder andere informatie over de oudermodule van Qompas.

Op woensdag 22 november is er een informatieve avond voor leerlingen en ouders over de profielen. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de aula.

In december en januari gaan de mentor en de decaan een aantal lessen geven over de profielen en krijgen de leerlingen uitleg over het profielkeuzeformulier vwo / profielkeuzeformulier gymnasium.

Op dinsdag 16 januari zijn er proeflessen van het vak NLT. 

Woensdag 17 januari leveren de vakdocenten de adviezen via Magister in. Met dit advies geeft de docent aan of hij een leerling in staat acht het vak met een voldoende af te sluiten bij het examen. Advies J (ja) en N (nee) spreken voor zich. T1 staat voor twijfel inzicht en T2 staat voor twijfel inzet.

De voorlopige profielkeuze moet donderdag 15 februari worden ingeleverd. De keuze moet digitaal worden ingeleverd. De instructie is hier te vinden.

Op dinsdag 13 maart is er een stagedag. Lln gaan een dag stage lopen bij een bedrijf dat in het verlengde ligt van de voorlopige profielkeuze.

Op de tweede rapportvergadering van dit schooljaar worden de keuzes van de leerlingen besproken. De uitkomsten worden besproken met de leerling en waar nodig met de ouders. Het tweede docentenspreekuur is voor leerling en ouders een goede gelegenheid om de laatste informatie binnen te halen om tot een goed afgewogen profielkeuze te komen.

De definitieve keuze moet donderdag 5 april worden ingeleverd.

Voor een overzicht van de vooropleidingseisen van de wo-studies klik hier en voor hbo-studies kunt u hier klikken.

Onder bepaalde voorwaarden kan aan een leerling dispensatie worden gegeven voor de 2e moderne vreemde taal in verband met dyslexie. De procedure rondom deze dispensatie kunt u hier downloaden.

Voor BSM en wiskunde is er informatiemateriaal beschikbaar: klik hier voor BSM en hier en hier voor wiskunde.

Hieronder staat het nog even samengevat met daarbij de data voor het schooljaar 2017-2018: 

week 43

start traject profielkeuze met Qompas

week 43- week 6

ll werken met Qompas in aantal mentorlessen en thuis

22 november informatieve avond profielkeuze (klik hier voor de PowerPoint)
december en januari            de mentor en de decaan geven een aantal decaanlessen

17 januari

docenten leveren adviezen in via Magister

15 februari

inleveren voorlopige profielkeuze bij mentor of decaan

21 februari

docenten leveren cijfers in

13 maart stagedag 

week 10

rapportvergaderingen, speciale aandacht voor profielkeuzes

19 maart en 20 maart

docentenspreekuur, speciale aandacht voor profielkeuzes

5 april

inleveren definitieve profielkeuze bij mentor of decaan

De decaan is elke donderdag (gedeeltelijk) beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Maar ook op andere dagen kun je natuurlijk langslopen om te kijken of de decaan aanwezig is. Uiteraard kunnen ook de ouders langskomen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.

Voor contact kunt u bellen met het algemene nummer van de school, 033 - 461 2984, of mailen.

De decaan vwo,
Henk Heerdink