Alles over "loting"

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor een studie , moet je loten voor de opleiding en/of de onderwijsinstelling. Deze opleidingen worden opleidingen met een numerus fixus genoemd. Per studiejaar 2017-2018 verdwijnt deze numerus fixus. De opleidingen gaan zelf hun studenten selecteren. Er wordt niet meer centraal geloot.

Er wordt bij de selectie niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een selectieprocedure aanmelden. Het maakt hierbij niet uit of je uiteindelijk ook daadwerkelijk aan de selectie meedoet. De instelling bepaalt per opleiding hoe vaak je aan een selectie mag meedoen; één, twee of maximaal drie keer. Kijk hiervoor op de website van de hogeschool of universiteit.

LET OP: Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met selectie.

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari via Studielink aanmelden voor een opleiding met een selectie. Je kunt je al aanmelden vanaf 1 oktober 2016. Op de website van de hogeschool of universiteit kun je kijken of er sprake is van een selectieprocedure en wat dit inhoudt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt er een selectie plaats van de aangemelde studenten bij de hogeschool of universiteit. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit tijdig bekend op haar website.

Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat krijgt nummer 1 en komt bovenaan de ranglijst.

Op 15 april krijgen de studenten die hebben meegedaan aan een selectie via Studielink hun rangnummer te horen en, indien dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, ook een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken nadat je het bericht hebt ontvangen accepteren via Studielink. Anders komt de plaats te vervallen.

De instelling bepaalt tot wanneer zij doorgaat met het aanbieden van plaatsen. De mogelijkheid bestaat dus dat je alsnog wordt geplaatst omdat er een plek voor jou is vrijgekomen. Via Studielink krijg je bericht zodra je een plaats aangeboden hebt gekregen. Hou daarom steeds je mail en je Studielink-account in de gaten.

Melden minder studenten zich aan dan het maximaal aantal plaatsen? Dan is geen selectie nodig. Alle toelaatbare studenten krijgen dan op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats wel binnen twee weken accepteren.

Onder deze link vind je een stappenplan waarin een en ander nog kort staat weergegeven (afkomstig van studiekeuze123.nl).

Decentrale selectie
Universiteiten en hogescholen kunnen, voor opleidingen met een loting, voor een bepaald percentage van de plaatsen zelf studenten selecteren. Dit wordt decentrale selectie genoemd. Dat betekent dat de instelling bepaalt welke kandidaten het best voldoen aan specifieke selectiecriteria. Deze selectiecriteria stellen de instellingen zelf vast: vaak betreft het een onderzoek naar specifieke kennis en vaardigheden die de onderwijsinstelling belangrijk vindt. De onderwijsinstelling bepaalt hoe vaak je aan decentrale selectie mee mag doen.

Bij de selectiecriteria moet je denken aan dingen als:
- bestuurlijke en/of organisatorische ervaring
- erg brede oriëntatie: bijvoorbeeld meerdere vakken gevolgd in vrije deel relevant voor je toekomstige studie
- bijzondere prestaties op gebied van kunst, wetenschap, literatuur of sport
- activiteiten op universiteiten zoals het pre-universitycollege: klik hier voor meer informatie

Voor een overzicht van de opleidingen met decentrale selectie en loting voor studiejaar 2015 - 2016 klik hier voor hbo en hier voor wo. Een overzicht van 2016-2017 kun je hier vinden. Je kunt op de overzichten ook vinden hoeveel studenten zich per universiteit hebben aangemeld.

Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor meer informatie zie de site van Duo en de opleiding.

Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Voor meer informatie zie de site van Duo en de opleiding.

Helaas kan het zo zijn dat je wordt uitgeloot voor de opleiding die je graag zou willen doen. Een mogelijkheid is dan om naar België te gaan om daar te studeren. Ze kennen daar geen loting, maar bij een groot aantal studies moet je een toelatingsexamen doen. Als voorbeeld heb ik hier de link van de Katholieke Universiteit Leuven die goed staat aangeschreven. Kijk eens rond op de site en ga zeker op een open dag kijken, mocht je belangstelling hebben. Het is maar net over de grens.