Algemene informatie

- http://www.startstuderen.nl/
(Startstuderen is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs.)

- http://www.studieperspectief.nl
(CNV Jongeren en Stimulansz (een breed georiënteerde innovatieve dienstverlener op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid) hebben een website ontwikkeld die zicht geeft op de arbeidsmarktperspectieven van opleidingen, op mbo en hbo/wo niveau. Hiervoor worden cijfers gebruikt van landelijke organisaties zoals het CBS, UWV en DUO. Er kan zowel landelijk als regionaal naar de baankansen gezocht worden. Op de site zelf staan al wel weer relativerende opmerkingen over het feit dat de situatie zoals die nu is, niet alles zegt over de situatie over pakweg 5 of 6 jaar.)

- http://www.duo.nl/
(site van de Dienst uitvoering Onderwijs; informatie over loting en studiefinanciering)

- http://www.studielink.nl/
(site voor het inschrijven voor de gekozen studie; zie ook de informatie onder vwo 6 over inschrijven!)

- http://www.handicap-studie.nl/
(over studeren met fysieke of mentale functiebeperkingen)

- http://www.orientatiejaar.nl/
(informatie over een algemeen vormend jaar UvA en HvA)