Decanaat Mavo/Havo 1

In de eerste klas mavo-havo op Het Nieuwe Eemland krijgen de leerlingen in zeer beperkte mate te maken met de decaan. De leerlingen komen net van de brugklas af en moeten in het begin van het jaar vooral wennen aan de nieuwe omgeving. Vanuit de basisschool krijgen ze de opdracht "Wie ben ik" mee. Deze opdracht wordt individueel besproken met de mentor en is het begin van het LOB-traject op Het Nieuwe Eemland.

LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding en hier is eigenlijk op de basisschool al een kleine start mee gemaakt. In de brugklas worden er diverse opdrachten gedaan/gemaakt, waarvan de verslaglegging in een LOB-dossier wordt vastgelegd. Het zijn opdrachten die over de leerling zelf gaan. De vraag "Wie ben ik" staat met name centraal. Daarnaast worden de studievaardigheden aangeleerd. Met behulp van het "Plan van Aanpak-formulier" dient de leerling in blok 2 en blok 3 over zijn resultaten na te denken. Dit formulier komt ook in het LOB dossier.
In de mentorlessen worden naast de LOB-onderdelen ook thema's behandeld als pesten en gevoelens.

Ouderavond Powerpointpresentaties