Decanaat Mavo klas 4 - 2017-2018

- In de vierde klas wordt aandacht besteed aan het definitieve keuzeproces van de leerlingen.                                             
- Wij werken met een duaal traject , wat wil zeggen dat voor de Havo-keuze ook een Mbo-keuze meegenomen wordt als mogelijk alternatief.
- Op 18 september is er een ouderavond om het keuzetraject duidelijk te maken. Bekijk hier de powerpoint-presentatie die getoond werd.       
- Op 9 januari 2018 is er een voorlichtingsavond MBO, verplicht voor alle MAVO 3 en 4 leerlingen. Er zullen 19 verschillende voorlichtingen zijn van ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort colleges. Er is ook een HAVO voorlichting. Inschrijvingen gaan via de ELO in magister.
- Begin december 2017 wordt er geïnventariseerd wie er belangstelling heeft om na de MAVO de HAVO te gaan doen. Klik hier voor meer informatie hierover.

- Een beroepenmarkt biedt leerlingen een prima mogelijkheid om aan beroepsbeoefenaars, van piloot tot schoonheidsspecialiste, informatie te vragen. De beroepenmarkt van de Rotary vindt plaats op 30 januari 2018.

- De Loopbaandossier gesprekken (voorheen OSB) met de mentor kunnen gehouden worden zodra de leerling zich heeft ingeschreven voor een vervolgopleiding en hij/zij minimaal 70 loopbaan-punten (voorheen OSB punten) heeft behaald. 

- Het doorstroomdossier dient ingevuld te zijn vóór 1 maart 2018. Het invullen van dit verplichte dossier geschiedt naast het aanmelden op een MBO of HAVO.

- Het aanmelden voor zowel MBO als HAVO dient te gebeuren vóór 1 maart 2018. Indien een leerling nog geen definitieve keuze heeft gemaakt voor deze tijd, dient er een afspraak met de decaan gemaakt te worden.

- Indien er al een opleiding gekozen is dan is het altijd goed om de gekozen opleiding nog even te vergelijken met dezelfde opleidingen van een andere Mbo-aanbieder. Dit kan op de volgende website (helaas ALLEEN toegankelijk vanaf de schoolcomputers/laptops/smartphones op ons schooladres): https://www.keuzegids.org/

Hieronder staat het nog even samengevat, met daarbij de data voor het schooljaar 2017-2018:

 

Wanneer

Omschrijving

18 september 2017

Ouderavond, algemene info leerjaar 4

November- december-januari

Individuele gesprekken met de mentor met betrekking tot vervolgstudie. Indien gewenst op aanvraag een gesprek met de decaan.

Oktober - november – december - januari

Beroepenmarkten, open dagen & oriëntatiedagenJanuari - februari - maart 2017

Individuele eindgesprekken met de mentor met betrekking tot het afronden van het LOB-dossier


Uiteraard is het voor de leerlingen en ouders  van mavo 4 altijd mogelijk om open dagen te bezoeken. Wil je een meeloopdag doen bij een andere school dan MBO Amersfoort/ Utrecht of ROC Midden Nederland (hiervoor kun je je inschrijven via de site www.mijn.intergrip.nl), vul dan het Vrij Vraag Document in. Indien je een dag(-deel) wilt meelopen met iemand in het bedrijfsleven of je moet voor een intake-gesprek een dag(-deel) weg, vul dan ook het Vrij Vraag Document in.

Ben je als leerling op zoek naar een LOB-formulier om een verslag op te maken van een open dag/meeloopdag kijk dan in Qompas onder documenten. Lever het ingevulde LOB-formulier in bij je mentor zodat hij/zij je er de behaalde LOB-punten voor kan geven.

Vergeet niet het LOB-vrij vraag document te laten ondertekenen door (een van je) ouders!


Regeling Voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo).