Decanaat MAVO klas 3 

In de derde klas gebruiken voor LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) vanaf dit schooljaar de methode Qompas. Door middel van deze methode, die tijdens de mentorles wordt doorgenomen, probeert de mentor de leerling bewust te maken van zijn/haar interesses, capaciteiten etc., die dan vervolgens aan een te kiezen sector worden gekoppeld. De methode Qompas wordt ook gebruikt in de bovenbouw van de havo en vwo. 

- Op maandag 5 september 2016 om 19.30 uur wordt er op de ouderavond al dieper ingegaan op het keuzeproces wat in klas 2 begonnen is en in klas 3 leidt tot een sectorkeuze (klik hier voor de powerpointpresentatie). 

- Op 24 november 2016 zal er een grote infomarkt van het mbo georganiseerd worden op Het Nieuwe Eemland. Deze infomarkt is verplicht voor de leerlingen van klas 3 en 4 mavo. Daarnaast zijn de ouders van harte welkom op deze avond. De reguliere vakkenkeuze informatie wordt ook op deze avond gepresenteerd. De powerpoint die vorig jaar getoond werd vindt u hier

- Eind januari is er een Beroepenmarkt die wordt georganiseerd door de Rotary. De beroepsuitvoerders (mbo, hbo en wo niveau) staan centraal op deze avond. 

- De voorlopige keuze dient voor 1 februari te worden ingeleverd. Het inleveren van de keuze gebeurt op deze website: http//les.duisters.nl/hne01/
- Op donderdag 2 februari nemen de leerlingen (tijdens schooltijd) deel aan twee voorlichtingsrondes van het mbo op de locatie van Roc Midden Nederland op de Disketteweg 10 in Amersfoort.
- Van januari t/m april gaan de leerlingen twee keer naar een ROC/MBO om daar een dagdeel mee te draaien. Dit zijn de zogenaamde oriëntatiedagen/meeloopdagen. Deze vinden in het schooljaar 2015-2016 in regio Amersfoort plaats op de volgende middagen vanaf ca. 13.30 tot 16.00 uur: donderdag 21 januari, dinsdag 16 februari, woensdag 16 maart en donderdag 7 april. Het aanmelden voor deze oriëntatie dagen moet via de website www.zoekjouwmbo.nl
- Van de vakdocenten krijgen de leerlingen bij het tweede rapport een advies over het keuzevak en de sectorkeuze. Op de 10-minuten gesprekken op 13 en 14 maart kunt u het advies met de docenten bespreken.
- Dit alles moet in maart 2017 leiden tot een definitieve sectorkeuze. Deze dient digitaal te worden ingevuld voor donderdag 23 maart 2017. 
- Indien er al een opleiding gekozen is dan is het altijd goed om de gekozen opleiding nog even te vergelijken met dezelfde opleidingen van een andere mbo-aanbieder. Dit kan op de volgende website (helaas ALLEEN toegankelijk vanaf de schoolcomputers/laptops/smartphones op ons schooladres): http://www.keuzegids.org/ol/gidsen/mbo15/376.  

Hieronder staat het nog even samengevat met daarbij de data voor het schooljaar 2016-2017:

Wanneer

Omschrijving

Maandag 5 september 2016 om 19.30

Ouderavond mavo 3oktober 2015 - februari 2016

Werken met de boekjes van Keuzedossier in de mentorles

11 januari 2016

Informatieve ouderavond over de sector- en vakkenkeuze

11 februari 2016

Inleveren voorlopige sector- en vakken keuze

Week 9 2016

Rapport vergaderingen waarin de keuzes worden besproken

14 en 15 maart 2016

10- minuten gesprekken met de vakdocenten (bespreken van de adviezen)

donderdag 24 maart 2016 inleveren definitieve sector- en vakkenkeuze

 

Uiteraard is het voor de leerlingen en ouders aan te raden om open dagen te bezoeken. Wil je een meeloopdag doen bij een andere school dan MBO Amersfoort/ Utrecht of ROC Midden Nederland (hiervoor kun je je inschrijven via de site www.zoekjouwmbo.nl), vul dan het Vrij Vraag document in. Indien je een dag(-deel) wilt meelopen met iemand in het bedrijfsleven of moet je voor een intake een dag(-deel) weg, vul dan ook het Vrij Vraag document in.

Ben je als leerling op zoek naar een OSB-formulier om een verslag op te maken van een open dag/meeloopdag, klik dan hier. Lever het ingevulde OSB-formulier in bij je mentor zodat hij/zij je er de behaalde osb-punten voor kan geven. OSB staat voor Oriëntatie Studie- en Beroepskeuze.

Ben je op zoek naar een gratis of betaalde beroepskeuzetest, kijk dan eens op de volgende website: studiekeuze123.