Decanaat Mavo klas 2 - 2016-2017

In de tweede  klas gebruiken voor LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) de methode "Keuzedossier". Door middel van deze methode, die tijdens de mentorles wordt doorgenomen, maakt  de mentor de leerling bewust van zijn/haar interesses, capaciteiten etc.
- In september  is er een ouderavond waar de decaan informatie geeft over het keuzetraject in de 2e, 3e en 4e klas (klik hier voor de powerpoint-presentatie van september 2015). 
- In februari gaan de leerlingen van mavo 2  naar de techniekweek
- Eind januari volgt er nog een ouderavond met informatie over de de kiezen vakken en de consequenties daarvan voor klas 3 (klas 4, mbo en havo). De powerpoint die getoond is op de ouderavond van 19 januari 2016 vindt u op deze pagina.

- Er wordt een voorlopige keuze gemaakt; van de 8 keuzevakken worden er 4 gekozen.

- Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt in de derde klas het vak LO2 aangeboden. De leerlingen kunnen hier in klas 2 voor kiezen. Dit vak LO2 is een eindexamenvak en het enige extra vak dat gekozen kan worden van klas 2 naar 3.

- Het accent ligt op klas 3 en de mbo- of havo- aansluiting. Uiteraard kan er op verzoek een afspraak gemaakt worden om wat dieper (richting klas 4 en eventueel havo) op de keuzes in te gaan.

- Van de vakdocenten krijgen de leerlingen bij het tweede rapport een advies over het te kiezen keuzevak. De ouders hebben op de ouderavonden in april de gelegenheid om toelichting te krijgen op de adviezen. Dit alles moet in april leiden tot een definitieve vakkenkeuze

Hieronder staat het nog even samengevat, met daarbij de data voor het schooljaar 2016-2017: 

Wanneer

Omschrijving

Maandag 12 september  2016 om 20.00 uur

Ouderavond, algemene informatie over leerjaar 2

Oktober – februari 2017

Werken met de methode Qompas tijdens de mentorles

Donderdag 19 januari 2017 om 19.00

Ouderavond, o.a. informatie over de vakkenkeuze in leerjaar 2

Woensdag 1 februari voor 09.00 uur

Uiterlijke inleverdatum voorlopige digitale vakkenkeuze


Week 8 2017 (20 februari t/m 24 februari)

Rapportvergaderingen met aandacht voor vakkenkeuze leerling en advisering van de vakdocenten

Maandag 13 en dinsdag 14 maart 2017

10-minuten gesprekken

Donderdag 23 maart 2017

Uiterlijke inleverdatum van de definitieve vakkenkeuze

 

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan gerust een email naar de decanen mavo:

Mevrouw Liliana Jansen-Stevens
l.stevens@hetnieuweeemland.nl
Willem Olde Meule
w.olde.meule@hetnieuweeemland.nl