Belangrijke data schooljaar 2017-2018


17 januari 2018: Infoavond vwo/gymnasium van 19.30-21.00

01 februari 2018: Open huis van 17.00-20.00

02 februari 2018: Open huis van 15.30-20.00

12 februari 2018: Infoavond talentklassen van 19.30-21.00

14 februari 2018: Lesmiddag groep 8 van 14:00-15:30

21 februari 2018: Lesmiddag groep 8 van 14:00-15:30

22 februari 2018: Lesmiddag groep 8 van 14:00-15:30

15 maart 2018: Sluitingsdatum aanmelding